MEDLEMS- & LICENSAVGIFTER

Medlemsavgift samt licens för 2024

Medlemsavgifter:
Kategori                                    Årsavgift
Familj                                         1700: –
Seniorer/Juniorer                     1400: –
Ungdom, 8-14år                       950: –
Miniknattar, – 7 år                     700 :-
Styrelse & stödmedlemmar    500: – 

Motionsträning                         500

Tävlingslicens  är obligatoriskt för de som vill medverka på tävlingar

Ungdom, -14 år               200:-

Junior/Seniorer, 15 år –    600:-

Betalning sker till bankgiro 5385-9781 eller SWISH 1236514160 Senast 28/2-2024

Vänligen skriv namn, personnummer och vad betalningen avser. Önskar ni familjemedlemskap skriver ni med samtliga familjemedlemmar och personnummer. 

Samtliga personnummer behandlas jml GDPR

Vi är en liten förening och är helt beroende av våra medlemsavgifter.

 

Maila din fråga till marsvinsholmsif@gmail.com

vill du bli medlem hos oss?

Genom att anmäla er till Marsvinsholms IF brottarklubb godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). PuL 23-25
Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Marsvinsholms IF officiella hemsida.
Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till goran.c.olofsson@telia.com